Реклама

Andrej Vystropov, Leonardo z Volgohradu. Akademický malíř, rodák z Volgogradu, kde také žije a tvoří. Absolvent Akademie výtvarných umění v Petrohradu, výrazná osobnost ruské malby, člen nejmladší generace ruských malířů, která se postupně prosazuje nejenom v Rusku, ale také v dalších evropských zemích. Jeho uměleckým vzorem je renesanční mistr Leonardo da Vinci

Od počátku 90. let poutá pozornost odborníků i široké veřejnosti. Jeho tvorbu charakterizuje především vynikající malířská technika, ve které je na první pohled patrný vliv renesančních mistrů. Ty měl Andrej Vystropov možnost studovat v petrohradské Ermitáži. Jeho malba se vyznačuje realistickým zpracováním námětů s jiskřivou kombinací barev, hrou světel, dokonalou technikou i kompozicí. 

Charakteristická je pro něj výrazná symbolika. Vše má své pevně dané místo a funkci, každá postava či zobrazený předmět a vybízí k tomu, aby divák hledal a doplňoval všechny významy, které autor do svých obrazů vkládá. 

V malbách Andreje Vystropova je zobrazené hledání podstaty světa se všemi jeho problémy. V jeho obrazech je patrná nadčasovost lidské existence, nastavuje zrcadlo jednotlivě každému z nás. 

K nejvýznamnějším dílům Andreje Vystropova patří Christologický cyklus o sedmnácti výjevech, kterými autor vyzdobil okna kostela v německém Feldbergu (Fürstenhagenu) a dále například nástěnné malby pro kostel sv. Jana Křtitele ve Volgogradu, ve kterých vycházel z tradičního ruského malířství. 

Andrej Vystropov je dnes vyzrálým umělcem uznávaným jak v Rusku (kde mu vyšla monografie), tak v Evropě. Cesta, na kterou od roku 1993 vykročil, je díky jeho nevšednímu nadání a pracovitosti lemovaná výraznými úspěchy. A je i důkazem, že v době nejrůznějších pokusů a výbojů ve výtvarném umění může realistická malba stejně reagovat na znepokojivé problémy dnešního života.

Vernisáž výstavy se uskuteční 6.10. 2017 v 17:00

Яндекс цитирования